RÖPORTAJ | SÖZCÜ - Yüksel Şengül | 14.09.2014

Aşağa gitmek

RÖPORTAJ | SÖZCÜ - Yüksel Şengül | 14.09.2014

Mesaj tarafından Admin Bir Salı 25 Kas. 2014, 20:56Aşkın Gücüne İnanıyorum“Elbette aşk o eski gücünde değil. Ancak bana kalırsa hevesler aşk sanıldığı için ve o duygular karıştırıldığı için kabak aşkın başına patladı…”
Top­ka­pı Sa­ra­yı­’n­dan Ada­la­r’­a uza­nan İs­tan­bu­l’­un ne­fis man­za­ra­lı otel­le­rin­den Gü­müş­su­yu­’n­da­ki Park Bosp­ho­ru­s’­ta bu­luş­tuk ‘Zen­gin Kız Fa­kir Oğ­lan’ di­zi­si­nin Bi­ri­ci­k’­i Ecem Öz­ka­ya Üs­tün­da­ğ ile…
 
Dizi üçüncü sezonda. Başarının sırrı nedir?
Ba­na gö­re se­nar­yo­su güç­lü ve di­şi. Oyuncularla yönetmen de çok sağlam.
 
Bi­ri­ci­k’­le iyi­den iyi­ye öz­deş­leş­tin mi?
Bi­ri­cik gü­zel bir ka­rak­ter. Her şey­den ön­ce iyi ni­yet­li ve sev­gi­ye ina­nan bi­ri­si.
 
Ecem’in aşka bakışı.
Aşk bence çok büyük güç, hayatın rengi ve neşesi. Ancak elbette aşk o eski gücünde değil. Ancak bana kalırsa hevesler aşk sanıldığı için ve o duygular karıştırıldığı için kabak aşkın başına patladı. Yaşayan aşkı yaşıyor.
 
Ek­ran­da­ki Bi­ri­cik, zen­gin bir kız. Pe­ki, Ecem de zen­gin bir kız mı?
(Gü­lü­yor) Ben çok zen­gin bir kı­zım.
 
Ser­ve­ti­ni açık­la­r mısın? 
Ön­ce­lik­le sağ­lı­ğım ye­rin­de, be­ni se­ven bir ko­cam ve ca­nı­mı ve­re­cek ka­dar sev­di­ğim bir oğ­lum var. Halk be­ni evin kı­zı ola­rak gö­rü­yor. Bun­lar­dan da­ha bü­yük zen­gin­lik ola­bi­lir mi! Bana göre asıl zen­gin­lik pa­ra de­ğil.Ekranda ve asıl hayatımda mutluyum
 
4 yıl­dır evlisin. Ha­yat senin için çok mu yo­ru­cu?
Çok faz­la kim­li­ğim ol­du. Çok şü­kür her şey is­te­di­ğim gi­bi ol­du. İşi­mi ve ev ha­ya­tı­mı plan­la­mak­tan müt­hiş bir or­ga­ni­za­tör ol­dum. Hem­şi­re ol­dum, aş­çı ol­dum, gün­de­lik­çi ka­dın ol­dum… Ger­çek ha­yat­ta ha­mi­le ka­lın­ca, bu se­nar­yo­ya ak­ta­rıl­dı ve Bi­ri­cik kim­li­ğiy­le ha­mi­le­li­ği­mi ek­ran­da ya­şa­dım. Şim­di ek­ran­da da evde de çok mutluyum.
 
Fakir oğlana aşık çok kız var
 
Ger­çek­ten zen­gin bir kız­la fa­kir bir oğ­lan ara­sın­da iz­di­vaç ola­bi­lir mi?
Ben­ce fa­kir oğ­la­na aşık çok zen­gin kız­lar ol­du ve ola­cak da. Ata­er­kil bir top­lum ol­du­ğu­muz için her tür­lü güç er­ke­ğin üze­ri­ne yük­len­miş du­rum­da. Ha­yat müş­te­rek ve kız da er­kek de bir­lik­te ça­lı­şa­rak ha­ya­tı pay­laş­ma­lı. Ev­li­li­ğin be­re­ke­ti­ne herkes mutlaka ina­nmalı.
 
Bir oyuncuyu en iyi oyuncu anlar
 
Oğlun Ah­met Ka­an 9 aylık oldu…
Ah­met Ka­an gön­lü­mün tah­tı­na otur­du. Oğlumun sev­gisi çok başka. Sette onu çok özlüyorum. Dizideki oğlum Mahmut Kemal’le avunuyorum.Eşin Mustafa Üstündağ’a evlilik teklifini sen mi yaptın?
Ce­sur ve atıl­gan bir ka­dı­nım. Mus­ta­fa (Üs­tün­dağ) el­bet­te ev­li­lik tek­li­fin­de bu­lu­na­cak­tı ama ben ona bu fır­sa­tı ta­nı­ma­dım. O gün içim­den öy­le gel­di. O ak­şam bir­den bi­re ‘Ev­len be­nim­le­’ de­dim ona.

Mus­ta­fa Be­y’­in yü­zü­nü o an gör­mek ge­re­kir­di.
O an Mus­ta­fa­’nın yü­zü­nü an­lat­mam müm­kün de­ğil (gü­lü­yor). İna­nın be­nim tek­li­fim­de sa­mi­mi­yet var­dı, iç­ten­lik var­dı, dü­rüst­lük var­dı. O biliyor.Di­zi ya da film ve­ya ti­yat­ro oyun­la­rı ço­ğu kez ger­çek aşk­la­rın doğ­ma­sı­na da ve­si­le olu­yor…
Bir oyun­cu­yu en iyi an­la­ya­cak olan ki­şi yi­ne bir oyun­cu­dur. İki oyun­cu­nun ev­le­nip mut­lu ola­bil­me­si için de her iki ta­ra­fın ego­la­rı­nı ka­pı­nın dı­şın­da bı­rak­ma­sı ge­re­kir. Belki zor ama çok sağlıklı.

14.09.2014

RÖPORTAJ: YÜKSEL ŞENGÜL – FOTOĞRAFLAR: MERT ARISLAN | SÖZCÜ
avatar
Admin
ADMİN
ADMİN

Mesaj Sayısı : 362
Puan : 898
Başarı Sistemi : 7
Kayıt tarihi : 09/04/09

http://ecemozkaya.forumotion.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz